SpårGrooveCharacteristic
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Groove characteristic
sv
Spår