Överföringskapacitet (bitrate)EncodedBitrate
Definieras av
benämning
en
Encoded bitrate
sv
Överföringskapacitet (bitrate)