JurisdiktionJurisdiction
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Jurisdiction
sv
Jurisdiktion