Tagning (ljudinspelning)AudioTake
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Audio recording take
sv
Tagning (ljudinspelning)

Show lens definitions