Tagning (ljudinspelning)AudioTake
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Audio recording take
sv
Tagning (ljudinspelning)

Show lens definitions