StreckkodBarcode
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Barcode
sv
Streckkod
definition
sv
Optiskt Maskinläsbar representation av data.

Show lens definitions