StreckkodBarcode
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Barcode
sv
Streckkod
definition
sv
Optiskt Maskinläsbar representation av data.

Show lens definitions