EmbodimentEmbodiment
Klass
URI (länk till resurs)
Abstrakt
Ja
Har basklass
Definieras av
kommentar
sv
Abstrakt basklass för :Instance och :Item.

Show lens definitions