Instans eller exemplarEmbodiment
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Abstrakt
Ja
benämning
en
Embodiment
sv
Instans eller exemplar
kommentar
sv
Abstrakt basklass för :Instance och :Item.

Show lens definitions