AnvändningsvillkorUsePolicy
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
benämning
en
Use policy
sv
Användningsvillkor
Subklasser

Show lens definitions