HandskriftManuscript
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Manuscript
sv
Handskrift
definition
sv
Resurs som är skriven för hand eller maskinskriven. Dessa är i allmänhet unika resurser.

Show lens definitions