AggregatAggregate
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Abstrakt
Ja
Har basklass
benämning
en
Aggregate
sv
Aggregat

Show lens definitions