AggregatAggregate
Klass
URI (länk till resurs)
Abstrakt
Ja
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Aggregate
sv
Aggregat

Show lens definitions