PostRecord
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
benämning
en
Record
sv
Post

Show lens definitions