Utgivningsnummer (videoinspelning)VideoRecordingNumber
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Video recording number
sv
Utgivningsnummer (videoinspelning)