Geografiskt ämnesordGeographic
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Geographic
sv
Geografiskt ämnesord
Kan förekomma som

Show lens definitions