Geografiskt ämnesordGeographic
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Geographic
sv
Geografiskt ämnesord

Show lens definitions