Geografiskt ämnesordGeographic
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Geographic
sv
Geografiskt ämnesord