Strukturerad egenskapStructuredProperty
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Structured property
sv
Strukturerad egenskap