EIDR
h
URI (länk till resurs)
Definieras av
kommentar
Entertainment Identifier Registry
kod
eidr
benämning
EIDR
Har basklass
benämning
en
EIDR
definition
sv
Universellt unikt identifieringssystem inom film, tv och radio.