EIDR
h
URI (länk till resurs)
kod
eidr
benämning
EIDR
kommentar
Entertainment Identifier Registry
Har basklass
Definieras av
benämning
en
EIDR
definition
sv
Universellt unikt identifieringssystem inom film, tv och radio.