MediaobjektMediaObject
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Media object
sv
Mediaobjekt
Subklasser

Show lens definitions