HandleHdl
URI (länk till resurs)
benämning
Handle
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Handle
definition
sv
Unik och persistent identifikator för digitala objekt utvecklad av Corporation for National Research Initiatives.