Digital kartografisk datatypCartographicDataType
Klass
Definieras av
benämning
en
Digital cartographic data type
sv
Digital kartografisk datatyp

Show lens definitions