Antal spårTapeConfig
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Tape configuration
sv
Antal spår

Show lens definitions