FörminskningsgradReductionRatio
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Reduction ratio
sv
Förminskningsgrad