NyckeltitelKeyTitle
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Key title
sv
Nyckeltitel

Show lens definitions