NyckeltitelKeyTitle
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Key title
sv
Nyckeltitel

Show lens definitions