VerksamhetsområdeFieldOfActivity
Klass
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Field of Activity
sv
Verksamhetsområde
Kan förekomma som

Show lens definitions