InnehållstypContentType
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Content type
sv
Innehållstyp
Kan ha
Förekommer som

Show lens definitions