Tidigare titelFormerTitle
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Former title
sv
Tidigare titel

Show lens definitions