UnderindelningSubdivision
URI (länk till resurs)
Abstrakt
Ja
Har basklass
Definieras av
benämning
sv
Underindelning