BokformatBookFormat
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Book format
sv
Bokformat
Förekommer som

Show lens definitions