BokformatBookFormat
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Book format
sv
Bokformat

Show lens definitions