PolaritetPolarity
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Polarity
sv
Polaritet

Show lens definitions