PolaritetPolarity
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Polarity
sv
Polaritet
Förekommer som

Show lens definitions