System-postSystemRecord
Klass
Har basklass
Definieras av
benämning
en
System record
sv
System-post
kommentar
sv
En post som innehåller systemkritisk eller -specifik information.

Show lens definitions