NBN
h
URI (länk till resurs)
Definieras av
benämning
NBN
Har basklass
benämning
en
NBN
kommentar
en
National Bibliography Number.
sv
Nationalbibliografiskt nummer.
anmärkning om användning
sv
Används normalt ej i Libris