NBN
h
URI (länk till resurs)
benämning
NBN
Har basklass
Definieras av
benämning
en
NBN
kommentar
en
National Bibliography Number.
sv
Nationalbibliografiskt nummer. (Används normalt ej i Libris).