ResursResource
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
benämning
en
Resource
sv
Resurs
alternativ benämning
en
Entity
sv
Entitet

Show lens definitions