KodningsformatEncodingFormat
Klass
Definieras av
benämning
en
Encoding format
sv
Kodningsformat
alternativ benämning
en
[ "MIME-Type", "Media Type" ]
sv
[ "MIME-typ", "Mediatyp" ]
Förekommer som

Show lens definitions