VideoformatVideoFormat
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Video format
sv
Videoformat
Subklasser

Show lens definitions