Digital kartografisk objekttypCartographicObjectType
Klass
Definieras av
benämning
en
Digital cartographic object type
sv
Digital kartografisk objekttyp

Show lens definitions