LicensLicense
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
License
sv
Licens

Show lens definitions