LC:s förvärvsprogramLcOverseasAcq
Klass
Har basklass
Definieras av
benämning
en
LC acquisition program
sv
LC:s förvärvsprogram
kommentar
sv
Används normalt ej.

Show lens definitions