LC:s förvärvsprogramLcOverseasAcq
Klass
Definieras av
Har basklass
benämning
en
LC acquisition program
sv
LC:s förvärvsprogram
kommentar
sv
Används normalt ej.

Show lens definitions