MultimediaMultimedia
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Software or multimedia
sv
Multimedia
definition
sv
Elektronisk resurs som är ett datorprogram (dvs. digitalt kodade instruktioner avsedda att bearbetas och utföras av en dator) eller som består av flera mediatyper som är programvarudrivna, såsom datorspel.

Show lens definitions