PlatshållarpostPlaceholderRecord
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Placeholder record
sv
Platshållarpost