Instans av stillbildStillImageInstance
Klass
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Still Image Instance
sv
Instans av stillbild

Show lens definitions