Instans av stillbildStillImageInstance
Klass
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Still Image Instance
sv
Instans av stillbild

Show lens definitions