Instans av stillbildStillImageInstance
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Still Image Instance
sv
Instans av stillbild