UPC
h
URI (länk till resurs)
benämning
UPC
kommentar
Universal Product Code.
Har basklass
Definieras av
benämning
en
UPC