UPC
h
URI (länk till resurs)
Definieras av
kommentar
Universal Product Code.
benämning
UPC
Har basklass
benämning
en
UPC