numrering av seriella resurserNumberingOfSerials
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Numbering of serials
sv
numrering av seriella resurser