numrering av seriella resurserNumberingOfSerials
Klass
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Numbering of serials
sv
numrering av seriella resurser

Show lens definitions