PlåtnummerMusicPlate
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Music plate number
sv
Plåtnummer

Show lens definitions