FrekvensFrequency
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Frequency
sv
Frekvens

Show lens definitions