FrekvensFrequency
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Frequency
sv
Frekvens
Förekommer som

Show lens definitions