BitströmBitstream
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Bitstream
sv
Bitström

Show lens definitions