TeckengradFontSize
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Font size
sv
Teckengrad
Förekommer som

Show lens definitions