TeckengradFontSize
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Font size
sv
Teckengrad

Show lens definitions