InspelningCapture
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Capture of content
sv
Inspelning

Show lens definitions