InspelningCapture
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Capture of content
sv
Inspelning
Kan ha
Förekommer som

Show lens definitions