ISSN
h
URI (länk till resurs)
kommentar
International Standard Serial Number.
Har basklass
Definieras av
benämning
en
ISSN
sv
ISSN
definition
sv
Internationellt system för identifikation av seriella resurser såsom tidskrifter och dagstidningar.