ISSN
h
URI (länk till resurs)
Definieras av
kommentar
International Standard Serial Number.
Har basklass
benämning
en
ISSN
sv
ISSN
definition
sv
Internationellt system för identifikation av seriella resurser såsom tidskrifter och dagstidningar.