Registreringsnummer för postal behandling av publikationenPostalRegistration
Klass
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Postal registration number
sv
Registreringsnummer för postal behandling av publikationen
kommentar
sv
Används normalt ej i Libris.

Show lens definitions