KartaCartography
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Cartography
sv
Karta
definition
sv
Resurs som visar spatial information, inkluderar kartor, atlaser, glober med mera.
Subklasser

Show lens definitions