KartaCartography
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Cartography
sv
Karta
definition
sv
Resurs som visar spatial information, inkluderar kartor, atlaser, glober med mera.