KartglobGlobe
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Globe
sv
Kartglob

Show lens definitions