DokumentDocument
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Document
sv
Dokument

Show lens definitions