Del av resursPart
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Abstrakt
Ja
Har basklass
benämning
en
Part
sv
Del av resurs

Show lens definitions