Del av resursPart
URI (länk till resurs)
Abstrakt
Ja
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Part
sv
Del av resurs